Abstrakcia

VČERA

Všetko dobré, čo máme dnes, bolo kedysi iba našou myšlienkou. (kombinovaná technika, 19,5 x 35,5 cm, NEPREDAJNÉ)

DNES

Dnešok plynie ako voda cestou najmenšieho odporu - nezaťažujme ho krivdami z minulosti ani obavami o budúcnosť. (kombinovaná technika, 19,5 x 35,5 cm,, NEPREDAJNÉ)

ZAJTRA

Zajtra budeme zbierať plody svojich dnešných myšlienok. (kombinovaná technika, 19,5 x 35,5 cm, NEPREDAJNÉ)

TERAZ

Prítomný okamih je všetko, čo máme - čas existuje iba v našej mysli.  (kombinovaná technika, 19,5 x 35,5 cm, NEPREDAJNÉ)