Výstavy:

Anjelsky svet - Artpoint Prievidza 2017

Sebareflexia - Galéria Andyho Warhola Medzilaborce 2000