Výstavy:

Sebareflexia - Galéria Andyho Warhola Medzilaborce 2000

Anjelsky svet - Artpoint Prievidza 2017