Víla Dovoľovania

Víla Dovoľovania
 • Technika: akryl, powertex
 • Rozmery: 50 x 60 cm
 • Cena: 50 € + poštovné
 • Objednať na: info@zharmonizujsa.sk
 • pozrieť obraz na youtube

Tento obraz nesie odkaz z knihy Esther Hicks – Dovoľ si to, čo chceš

 • Sme na tomto svete preto, aby sme mali radosť z našej cesty, nie na to, aby sme tu niečo alebo niekoho naprávali či niečo dosahovali. Neprišli ste sem pomáhať iným, vidieť ich omyly a priviesť ich na správnu cestu. Neprišli ste sem získať si uznanie či odobrenie druhých tým, že sa budete správať určitým spôsobom. Šťastie nie je výsledkom bohatstva, zdravia, vzťahov ani úspechu a merítkom nášho úspechu nie sú činy či hmotné veci, ale miera našej radosti. Každý z nás chce rôzne veci iba preto, lebo veríme, že keď to budeme mať, budeme sa cítiť lepšie ako dosiaľ – takže nič nie je dôležitejšie ako cítiť sa lepšie. Nie ste zablúdené či zabudnuté deti, ktoré sa snažia nájsť cestu domov. Nie ste tu na planéte Zemi preto, aby ste sa snažili o návrat k tomu, čo je nefyzické, ale je to skôr tak, že voláte nefyzické k sebe, tam, kde práve ste. Neprišli ste sem, aby ste dokazovali svoju cenu, alebo si vyslúžili nejakú odmenu za námahu, alebo aby ste tu niečo ukončili, pretože všetko, čo je (vrátane vás) má večnú podstatu.
 • Keď sa vo vás prebúdza túžba, volá k vám aj do vás energiu. Pocit túžby je vlastne pocit, že žijete. Prišli ste do tohto kontrastného prostredia s vedomím, že bude vo vás vyvolávať nové túžby, ktoré majú moc vábiť energiu k novým výtvorom. Zmyslom všetkého je radosť.
 • Ďalším dôležitým prvkom uspokojivého fyzického života je uvedomovať si svoju cenu a hodnotu, čo sa dá iba na základe spojenia s vašou nefyzickou súčasťou. Vibračný súlad s vaším Ja sa nedá nahradiť ničím fyzickým. Chyba, ktorej ste sa dopustili, vám často slúži ako zámienka na neláskavé myšlienky o sebe samom, v dôsledku čoho sa odkloníte od láskyplnej frekvencie vášho vnútorného Ja. Lenže vaša vnútorná bytosť nikdy, za žiadnych okolností necíti voči tomu, čím ste, nič okrem lásky a ocenenia. Máte teda len dve možnosti: buď ste napojení na svoj Zdroj energie, alebo mu kladiete odpor. Vibračnému súladu so Zdrojom hovoríme: „dovoliť si“. Čím lepšie sa cítite, tým viac si dovoľujete byť v spojení so svojím Zdrojom. Keď ste vo vibračnom súlade so svojím Zdrojom, potom všetko, na čo sa zameriate, podporí energia, ktorá tvorí svety. Sila takéhoto spojenia sa nedá slovami opísať, ale môžete ju pocítiť. Cítite ju, keď milujete, keď sa tešíte, keď ste nadšení a vášniví.
 • Je veľmi ľahké nechať sa pohltiť výsledkami rôznych vibrácií, v dôsledku čoho potom prestanete vnímať vibrácie, ktoré vás k daným výsledkom vedú. Lenže toto je svet vibrácií a všetko, čo vnímate, vnímate vďaka tomu, že viete tlmočiť vibrácie. Aktiváciu určitej vibrácie uskutočňujete zameraním svojej pozornosti. Vždy, keď o niečom rozmýšľate, sa vibračný obsah danej veci stáva aktívnou súčasťou vašej vibračnej podstaty – a predmet vašej pozornosti sa k vám začne blížiť. Vždy, keď o niečom rozmýšľate, pozývate to do svojho života. Nemôže k vám prísť nič, čo sami nepozvete. Môžete si pritiahnuť čokoľvek, po čom zatúžite a s radosťou to zažiť.
 • Keď aktívnej myšlienke často venujete pozornosť, stane sa z nej dominantná aktívna myšlienka alebo presvedčenie. Keď v sebe aktivujete predmet túžby tým, že mu venujete pozornosť, viete vycítiť, kde na vibračnej škále sa nachádzate. Cítite, či sa prikláňate skôr k hojnosti toho, po čom túžite, alebo k nedostatku toho. Vaše pocity vám ukazujú, aké je vaše momentálne presvedčenie vzhľadom na vašu momentálnu túžbu. Váš pocitový navigačný systém vám spoľahlivo ukazuje vibračný vzťah medzi tým, kde sa práve teraz nachádzate, a kde by ste chceli byť. Žiadna túžba sa vám nemôže splniť a nič vo vašom živote sa nemôže zhmotniť skôr, než zavládne vibračná zhoda medzi vašou túžbou a presvedčením.
 • Ak si budete uvedomovať, aký je vibračný vzťah medzi vašou aktívnou túžbou a vaším aktívnym presvedčením, nebude pre vás ťažké objaviť a aktivovať presvedčenia, ktoré sú s vašimi túžbami v harmónii. Prečo by ste mali „čeliť skutočnosti“ alebo sa zmierovať so skutočnosťou, ktorá sa vám nepáči, keď si takto môžete vytvoriť skutočnosť, aká sa vám páči? Zlepšite vibračný vzťah medzi tým, čo chcete a tým, čomu momentálne veríte a okamžite sa začnú dostavovať výsledky. Keď budete cielene zlepšovať to, ako sa cítite pomocou zámerného usmerňovania svojich myšlienok, potom  ľahko dosiahnete akýkoľvek cieľ. Všetko, po čom zatúžite, k vám príde rýchlo a ľahko. Budete cítiť to, čo vaša vnútorná bytosť – vychutnávanie si protikladov, ktoré vedú k vzniku nových túžob. Onen vibračný rozdiel medzi tým, kde ste, a tým, kde chcete byť, je tým tvorivým priestranstvom, na ktoré ste sa prišli hrať. Váš vlastný odpor je to jediné, čo vám bráni dosiahnuť splnenie všetkých vecí, po ktorých túžite. Pamätajte však, že ak vás život inšpiruje k nejakej konkrétnej túžbe, potom existujú aj prostriedky, aby sa táto túžba mohla naplniť a zhmotniť.
 • To, čo sa vo vašom živote už zhmotnilo, má v sebe čosi veľmi podmanivé. Hovoríte tomu realita – a pritom zabúdate, že to všetko je absolútne prchavé a dočasné. TERAZ je len odrazový mostík k tomu, čo príde ďalej. A život je v skutočnosti o posune ďalej. Keby ste sa sústredili na vnímanie pohybu na lepšie miesto, a nie na realitu, ktorá sa zdá byť nemenná – vaša situácia by sa okamžite začala zlepšovať.
 • Iba sa dívať, čo sa deje, nie je ťažké.. Práve tak nie je ťažké pomyslieť si hocičo, čo vám prebleskne hlavou. Lenže zámerne si vyberať, na čo budete myslieť, to si už žiada určitú námahu. Ak si svoje myšlienky vyberáte podľa toho, aký pocit vo vás vzbudzujú, dokážete preklenúť vibračnú priepasť medzi tým, kde ste a kde chcete byť.
 • Keby ste vedeli, akú moc majú vaše vibrácie, už nikdy by ste sa nezamerali na neželanú skutočnosť, pretože skutočnosť je iba dočasná, veľmi rýchlo sa mení a dá sa ľahko tvarovať do takých situácií, ktoré vám vyhovujú. Nezabúdajte, že fyzickým výtvorom predchádzajú vibrácie a 99% každého výtvoru je hotových skôr, než dôjde k fyzickým dôkazom. Ak chcete napĺňať svoje túžby a žiť s radosťou, musíte ovládať vibračný vzťah medzi vašimi túžbami a presvedčeniami.
 • Vzrušenie zo zhmotnenia čohokoľvek je prchavé a rýchlo sa stáva odrazovým mostíkom pre ďalšie a ďalšie výtvory. Váš život je v skutočnosti o tých 99-tich %, ktoré sú vytvorené skôr, ako sa niečo zhmotní.
 • Váš život sa odohráva teraz, svoje pocity máte teraz, a to, ako sa cítite, sa deje teraz. Usmerňujte svoje myšlienky tak, aby ste vylepšili to, čo je teraz – a to, čo sa zhmotní, sa už vyvinie samo.