Víla Splnených želaní

Víla Splnených želaní
 • Technika: akryl, powertex
 • Rozmery: 50 x 60 cm
 • Cena: 50 € + poštovné
 • Objednať na: info@zharmonizujsa.sk
 • pozrieť obraz na youtube

Tento obraz nesie odkaz z knihy Wayne Dyera – Splnené želania

 • Zmeňte predstavu o sebe
 • Keby ste sa radi stali človekom so schopnosťami splniť všetky svoje želania, bude pre vás nevyhnutné postúpiť na vyššiu úroveň existencie – tam, kde ste spolutvorcom svojho života. To znamená, že sa budete musieť podujať na zmenu svojej predstavy o sebe. Vašu sebadefiníciu tvorí všetko, o čom ste presvedčení, že je pravdivé  o vašom vnútornom a vonkajšom „ja“. Tieto presvedčenia vytvorili život, ktorý teraz žijete. Na vstup do mimoriadneho priestoru sa od vás vyžaduje zmena vašich presvedčení o tom, čo je pravda. Navrhujem vám prekonať svoj odpor, ak chcete byť skutočne naplnení vrátane prijatia všetkého, kým ste v tomto pozemskom živote.
 • Máte schopnosti vstúpiť do vyšších oblastí a vedome si plniť svoje najvyššie túžby v záujme prospechu pre všetkých. Je to, ako keby ste urobili salto a pristáli v novej realite – v realite, kde je všetko možné, v realite, kde sa už viac neidentifikujete so všetkými kultúrnymi tradíciami a myšlienkovými vírusmi naprogramovanými vo vás v detstve, keď vás pripravovali na obyčajný život.
 • Toto vzrušujúce dobrodružstvo zmeny svojej predstavy o sebe začnite tým, že ochotne necháte umrieť svoje terajšie ja. A to tak, že sa rozlúčite so svojou osobnou históriou ako rozhodcom vášho života a prestanete odporovať svojmu plnšiemu potenciálu. Skrátka už nedovolíte utvárať vašu identitu na základe toho, čo vás učili. Majte na pamäti, že všetko, čo ste považovali za pravdu, vás priviedlo do tohto bodu, kde máte viac skúmať vaše vyššie sily, než im odporovať.
 • Predefinujte svoju predstavu o sebe a spochybnite všetko, čo ste o sebe doteraz považovali za pravdivé. Buďte otvorení a preskúmajte všetko, o čom ste si prv mysleli, že vás nejakým spôsobom obmedzuje. Hovorte si: „Zbavujem sa všetkých ohraničení a obmedzení vo všetkom, čo mienim dosiahnuť a čím sa mienim stať, teraz a navždy.“
 • Staroveký filozof Herakleitos to takto vyjadril pred niekoľko tisíc rokmi a platí to aj v súčasnosti: „Všetky veci sú v pohybe a nič nie je v pokoji... Nemôžete dvakrát vstúpiť do tej istej rieky.“ Rieka je neustále sa meniaci jav, ako je napríklad aj strom alebo hora, prípadne koza či človek – celý fyzický vesmír vrátane Zeme. Takže to, čo nejakú vec definuje, vo svojej podstate nie je fyzické, je to metafyzické. Keby ste sa starodávneho osvieteného duchovného učiteľa znovuvteleného na Zemi spýtali, čo je skutočné, odpovedal by vám bez zaváhania: „Skutočné je to, čo sa nikdy nemení.“ Keďže vaše telo je v stave neustálych premien, nie je skutočné.
 • To, čo ste považovali za fakty vysvetľujúce, kto ste, sú jednoducho ilúzie – alebo to, čo metafyzici volajú neskutočné. Vaši príbuzní, učitelia, kultúrne vplyvy vás v dobrom úmysle presvedčili, že vy ste vlastne vaše ego, ale v skutočnosti všetko, čo ego používa na to, aby vás definovalo, mizne, len čo to dosiahnete. Váš majetok, vaše úspechy, povesť, trofeje, bankové kontá – dokonca aj členovia vašej rodiny vrátane vašich detí – to všetko sú aspekty sveta, ktorý sa mení a rozpúšťa do prázdnoty... všetko je neskutočné.
 • Vaše „Ja“ hľadí zvrchu, z oveľa vyššej pozície na to nízke, egom ovládané „ja“. Preto začnite poznávať svoje „Ja“ ako niečo, čo mnohonásobne presahuje neustále sa meniace a stále zanikajúce aspekty, ktoré dominovali vášmu obrazu o sebe. Na otázku: „Kto som ja?“ môžeme teda odpovedať takto: „Som nekonečná bytosť, ktorá nevznikla z rodičov, ale zo Zdroja a ten je nezrodený, nesmrteľný a nemenný.“ Vaše vyššie „Ja“ je časťou všemilujúceho, všeobjímajúceho tvorivého Zdroja. Vám stačí iba vziať na vedomie, že to nie je niečo mimo vás – v skutočnosti je vami – a vašou úlohou je len začať sa zjednocovať s touto božskou podstatou, začať konať tak, ako koná ona, a myslieť tak, ako myslí ona, a začnete proces uskutočňovania presne tak ako ona. Toto je skutočná podstata života, v ktorom sú splnené vaše želania. Dajte svojej božskej prirodzenosti príležitosť.
 • Skôr než prosiť, aby sa cieľ našej modlitby stal skutočnosťou, uznávajme našu úlohu činorodého účastníka tvorenia a vzdávajme vďaku za to, čo sme si istí, že sme vytvorili. Či už vidíme okamžité výsledky alebo nie, naša vďaka je vyjadrením, že niekde v tvorení už naša modlitba bola splnená.