Víla Tvorenia peňazí

Víla Tvorenia peňazí
 • Technika: akryl, powertex
 • Rozmery: 50 x 60 cm
 • Cena: 50 € + poštovné
 • Objednať na: info@zharmonizujsa.sk
 • pozrieť obraz na youtube

Tento obraz nesie odkaz z knihy Sanaye Roman – Tvorenie peňazí

 • Asi najnáročnejší aspekt tvorenia hmotných vecí predstavuje časové rozmedzie a stále znova sa nám pripomína, že všetky veci prídu, až nastane ich správny čas a budú mať tú správnu podobu. Keď si urobíte jasno v tom, čo vlastne chcete, a potom sa od toho odpútate a necháte sa unášať prúdom, pripravení prijať to v akejkoľvek podobe, dostavia sa obvykle lepšie výsledky, než ste čakali. Pokiaľ veci neprídu, keď ich čakáte, uvedomte si, že získať ich v danej chvíli nebolo pre vaše najvyššie dobro.
 • Súladu s vyšším ja a dušou môžete dosiahnuť tak, že budete konať podľa svojich pocitov a necháte sa unášať prúdom, že sa naučíte, kedy uplatniť silu, a kedy sa naopak podriadiť. Prísun vecí, ktoré v živote chcete, môžete zvýšiť tým, že budete konať s radosťou a s dôverou, že čokoľvek sa stane, deje sa pre vaše najvyššie dobro. Vytvárať to, čo chcete, sa môžete naučiť tak, že začnete používať energiu (skôr než fyzické úsilie) a dosahovať tak výsledky ďaleko presahujúce čokoľvek, čo je možné vytvoriť iba s vynaložením fyzického úsilia.
 • Ak budete ochotní počúvať svoj vnútorný hlas a riadiť sa ním, bude sa vám dariť dobre bez ohľadu na momentálnu situáciu okolo vás. Zhora k vám prichádzajú všetky pokyny nevyhnutné k tomu, aby ste mali všetkého hojnosť a aby ste boli dobre zaistení pre prípad nečakanej ekonomickej krízy. Keď človek príde o prácu alebo o veľa peňazí, stáva sa tak iba preto, že tie veci neslúžili jeho vyššiemu dobru. Taká udalosť potom každému nejakým spôsobom zmení život k lepšiemu. Pokiaľ niečo skutočne slúži vášmu najvyššiemu dobru, nič vás o to nepripraví.
 • Akonáhle si ujasníte svoj zámer, uvediete do pohybu reťazec udalostí. Začnete priťahovať energiu, zdroje, myšlienky, nadšenie, príležitosti, vzťahy a podnety potrebné k tomu, aby sa váš zámer stal skutočnosťou. Než vo vonkajšom svete nastanú nové okolnosti, môže to nejakú dobu trvať. Podstatné je držať sa svojho zámeru. Nezľavujte z neho, majte ho na mysli a zaháňajte pochybnosti, ktoré prídu. Tým, že si stanovíte zámer, urobíte z toho vnútornú skutočnosť a je iba otázkou času, kedy sa váš zámer premení na skutočnosť aj vo vonkajšom svete.
 • Vyvarujte sa uvažovania o tom, že sa vám v živote niečoho nedostáva alebo že vám niečo chýba. Nájdite v sebe vďačnosť za všetko, čo už máte a čo ste v živote získali. A otvorte sa prijatiu všetkých darov, ktoré vám svet ponúka a ktoré sú vám k dispozícii. Buďte pružní a otvorení prijať čokoľvek nové. Môžete sa naučiť vážiť si seba a tiež sa viac milovať, dajte si dovolenie mať viac, než ste kedy považovali za možné. Môžete vstúpiť do vyšších sfér a nárokovať si bohatstvo, ktoré si tak veľmi zaslúžite. Môžete započať najradostnejšie, najblahobytnejšie a najtvorivejšie obdobie svojho života.
 • Proces získania každej konkrétnej veci vám prinesie osobný rast, niečo sa pritom naučíte, získate nové schopnosti. Až proces dokonale zvládnete, budete schopní používať ďalšie veci, ktoré si vytvoríte, ako nástroje vyššieho sebauvedomenia a plného sebavyjadrenia. Vaše myšlienky tvoria vzor pre to, čo sa má vytvoriť a vaše emócie nabíjajú tieto myšlienky energiou a vystreľujú ich z vášho vnútorného sveta do vonkajšieho. Čím silnejšie sú vaše emócie, tým rýchlejšie vytvoríte to, na čo myslíte. Keďže vaše myšlienky predstavujú vzor toho, čo k sebe priťahujete, je dôležité myslieť na to, čo k sebe chcete pritiahnuť – a nie na to, čo nechcete.