Víla Plynutia

Víla Plynutia
 • Technika: akryl, powertex
 • Rozmery: 50 x 60 cm
 • Cena: 50 € + poštovné
 • Objednať na: info@zharmonizujsa.sk
 • pozrieť obraz na youtube

Tento obraz nesie odkaz z Oshovej knihy Cesta bílého oblaku

 • Oblak si neurčuje smer. Len plynie a plynie. Patrí všetkým smerom, všetkým dimenziám. Nič neodmieta. Všetko je, existuje a je dokonale akceptované. Preto nazývam svoju cestu cestou bieleho oblaku. Biele oblaky nemajú vlastnú cestu. Len plynú. Cesta nemá cieľ.
 • Tibeťania majú jednu meditáciu: sedia na vrcholkoch hôr ako biele oblaky, bez myšlienok a sú len proste tu. Bez odporu, bez boja, nič nedosahujú, nič nestrácajú. Zažívajú len čisté bytie.
 • Premýšľali ste niekedy o tom, že oblaky nemajú ani mená, ani tvary? Ich tvary nezostávajú ani minútu rovnaké. Menia sa a sú ako prúdiaca rieka. Človek môže zachytiť nejaký tvar, ak chce, ale potom je to len jeho projekcia. Oblak nemá tvar, je beztvarý. Je kontinuitou vzniku a zániku.
 • A tak je to s celým životom – všetky tvary sú projekciami. V tomto živote sa nazývaš mužom, v predchádzajúcom si mohol byť ženou. V tomto živote si biely, v ďalšom môžeš byť čierny. Teraz, v tejto minúte, si inteligentný, a v nasledujúcej môžeš byť hlúpy. V tomto okamihu si kľudný, a v budúcom budeš podráždený, rozhnevaný, zlý. Máte nejaký tvar, alebo sa stále meníte? Niekedy sa cítiš šťastný, a vzápätí zase šťastie zmizne a si nešťastný. Nemáte skutočnú totožnosť. Akonáhle to človek pochopí, stáva sa bielym oblakom bez mena a tvaru. A nastáva plynutie.
 • Prijímaj totálne, úplne to, čím si. Akceptuj to plne, nech nezostane nič z toho, čo by malo byť dosiahnuté.
 • Prečo bojujeme, prečo chceme niečo meniť? Keď sa pokúsiš niečo zmeniť, dokazuješ, že príliš veríš svojim predstavám. Nepostrehuješ, že ide len o sny. Domnievaš sa, že sú skutočnosťami a že je dôležité, aby boli zmenené. Ak sú predstavy iba snami, prečo ich potom nechcete jednoducho ako také prijímať? Keď ich prijmete, zmiznú. To je celé tajomstvo. V okamihu, keď ich akceptujete, prijmete, zmiznú.
 • Musíte spoznať, kam plynie váš oblak a dovoliť mu každú voľnosť. Kedykoľvek vystupujete do výšky, nebojujte, nechajte sa niesť. Nič neodmietajte! Odmietanie je bezbožnosť, nedôvera. Prijímajte všetko totálne – úplné prijatie je modlitba.
 • So svojou vlastnou vôľou a vlastným prianím si čiernym mrakom, ťažkým, tlačeným k zemi; bez vlastnej vôle a bez prianí si bielym oblakom bez tiaže.
 • Predpokladajme, že prišiel priateľ, alebo volal tvoj milovaný a ty si šťastný. Situácia, príchod tvojho priateľa je príčinou. Pôsobením je, že si šťastný. Náboženstvo hovorí: buď šťastný a milovaný príde. Vytvor pôsobenie a príčina môže nasledovať. Príčina je mimo tvoj okruh pôsobnosti – následok je v tebe samotnom. Príčiny sú vždy v okolí, mimo, v najrôznejších situáciách. Pôsobenie je v tebe. Ak začneš pôsobením, bude príčina nasledovať. Zvoľte si byť šťastnými! Byť šťastnými znamená zvoliť pôsobenie. A potom sa dívajte, čo sa stane. Zvoľte blaženosť a potom sa dívajte, čo sa prihodí. Celý váš život sa okamžite zmení a budete zažívať zázrak.
 • Rieka myšlienok tečie a tečie; nehovorte nič, či je to dobré či zlé. Nehovorte nič, to sa nesmie, nehovorte vôbec nič, a len pozorujte. Neproste sa o svoj názor, nie ste sudcom, ale len pozorovateľom. A potom uvidíte, čo sa stane.
 • Keďže myseľ plní nádeje, nemôže byť uvoľnená, nemôže byť ani trpezlivá. Prečo tvoríte nádeje a prečo nechcete byť bez nádejí? Čo chcete dosiahnuť všetkými svojimi nádejami?
 • Energia pracuje s dvoma pólmi. To je jediný spôsob a povaha, ktorou energia pracuje – nie inak. Pracuje prostredníctvom dvoch pólov. Protipól je nutný. Tým môže byť prejav energie dynamický. Je to ten istý princíp ako u elektriny, ktorá pôsobí medzi dvoma pólmi. Ak je poruke len záporný pól, nie je elektrický prúd a ak je poruke len kladný pól, rovnako nie je. Musia byť prítomné oba póly. A keď sa stretnú oba póly, prejaví sa elektrina preskočením iskry. To isté platí pre všetky povahy vzácnych javov.
 • Protiklad nemá byť odmietaný, ale absorbovaný. Nie, protiklad sa nemá zabudnúť – má byť využitý. Keď odložíte protiklad, stane sa balíkom starostí, zostane na vás visieť nevyužitý, mnoho tým premeškáte. Energia môže byť pretransformovaná a využitá. Jej prostredníctvom budete živší a vitálnejší.
 • Človek sa nemusí o nič usilovať – musí byť proste len otvorený.
 • Nezabudnite nikdy, že sú vždy a všade dva brehy a ak sa chcete stať riekou, potom musíte nutne používať oba brehy. Nehovorte, že by ste nemohli byť leniví, keď ste usilovní. Nehovorte, že by ste nemohli byť aktívni, keď ste leniví. Nehovorte: som taký – ako môžem byť iný? Ste oboje.
 • Žite život tak voľne, ako je to možné. Pohybujte sa medzi oboma brehmi tak, ako je to možné. Netvorte žiadne protiklady. Žiadne protiklady vlastne nie sú – len sa nimi zdajú byť.
 • Strach je tu, pretože cítite, že by ste mohli stratiť kontrolu – a keď už ste mimo kontroly, ste bezmocní. Učím vás novému druhu kontroly – kontrole pozorujúceho Ja. Nie kontrole manipulujúceho rozumu, ale kontrole pozorujúceho Ja. Hovorím vám, že je to najúčinnejšia kontrola vôbec.