Víla Ho´oponopono

Víla Ho´oponopono
 • Technika: akryl, powertex
 • Rozmery: 50 x 60 cm
 • Cena: 50 € + poštovné
 • Objednať na: info@zharmonizujsa.sk
 • pozrieť obraz na  youtube

 Tento obraz nesie odkaz knihy Joe Vitaleho: Svět bez hranic

 • Skutočné zázraky nastanú až vtedy, až si prestanete pohrávať so svojou mysľou a začnete dôverovať priestoru vo vnútri seba, v ktorom neexistujú hranice. To, kam v živote smerujeme, sa nachádza za hranicou všetkých týchto hier, mimo priestoru uvažovania, priamo tam, kde sa nachádza Boh.
 • Svet bez hraníc je kniha o návrate do nulového stavu, kde neexistuje nič a možné je všetko. V tomto stave nesídlia žiadne myšlienky, slová, činy, spomienky, vzorce, presvedčenia ani čokoľvek iné. Proste nič. Jedného dňa sa však nič uzrelo v zrkadle a vy ste sa narodili. Od tej doby ste vytvorili, nevedome vstrebali a prijali presvedčenia, vzorce, spomienky, myšlienky, slová, činy a tak ďalej.
 • "Ho'oponopono je proces vnútorného opúšťania toxických energií s cieľom nechať cez seba prúdiť Božské myšlienky, slová a činy. Ho'oponopono zjednodušene znamená, narovnanie či 'náprava chyby '. Podľa starých Havajčanov vzniká hriech z myšlienok zaťažených bolestnými spomienkami na minulosť. Ho'oponopono je spôsob, ako uvoľniť energiu týchto bolestí, ktoré vyvolávajú nerovnováhu a neskôr chorobu.
 • Technika nájdenia vlastného Ja pomocou Ho'oponopono nepovažuje problém za zdroj utrpenia, ale za príležitosť. Problémy nie sú ničím iným ako opakovaním spomienok z minulosti, ktoré sa objavujú preto, aby sme sa na ne mohli znovu pozrieť očami LÁSKY a mohli konať na základe inšpirácie.
 • V nulovom stave naplní Božstvo moje podvedomie a vedomú myseľ Inšpiráciou a umožní mojej duši vnímať ľudí rovnakým spôsobom, akým ich vníma Ono. Vďaka tomuto súladu s Božstvom sa spoločne s mojím vlastným podvedomím mení podvedomie všetkých bytostí, a to nielen ľudí, ale aj nerastov, zvierat, rastlín a všetkých ostatných prejavených a neprejavených foriem života. Aký krásny je pocit, že mier, pokoj a sloboda pochádzajú z môjho vnútra!
 • Ľudia si vytvorili návyk na spomienky a myslia si, že druhí potrebujú pomoc. Nájdenie vlastného Ja pomocou Ho'oponopono znamená uvoľnenie spomienok z podvedomia, ktoré vidí problémy vonku, a nie vnútri. Každý z nás si na svet priniesol svoje "plakané už preplakané". Ťažké spomienky sa neviažu na ľudí, miesta ani situácie. sú to príležitosti určené na vyslobodenie. Zmyslom techniky ho'oponopono je uzdraviť svoje vlastné Ja, svoj vlastný prirodzený súlad s Božskou Inteligenciou. Takto sa otvorí nulový stav a dušou prestúpi inšpirácia. Skúsenosť hovorí, že ľudia, ktorí používajú ho'oponopono, chcú často pomáhať druhým tak, že im vysvetlia, ako to funguje. Zbaviť sa naprogramovania "ja im môžem pomôcť" je ťažké. "Vysvetľovanie" ho'oponopono ľuďom problematické spomienky neodstráni, zato jeho používanie áno. Ak chceme očistiť svoje "plakané už preplakané", uľaví sa nielen nám, ale aj všetkému a všetkým.
 • Prijať absolútnu zodpovednosť za svoj život, teda za všetko, čo sa v mojom živote objaví, znamená uznať, že všetko okolo mňa je mojím vlastným výtvorom. Ak prevezmete plnú zodpovednosť za svoj život, potom všetko, čo vnímate ktorýmkoľvek zo svojich zmyslov, je vašou vlastnou zodpovednosťou, lebo je to prítomné vo vašom živote. Stručne povedané - je na vás, či vyliečite to, čo sa vám nepáči a čo prežívate. Možno povedať, že tieto veci v skutočnosti neexistujú a sú to iba vaše vlastné projekcie. Problém nie je v nich, ale vo vás. Aby ste ich zmenili, musíte zmeniť sami seba.
 • Liečenie z v duchu ho'oponopono znamená milovať sám seba. Ak chcete niekoho uzdraviť, a môže ísť pokojne o mentálne chorého väzňa, musíte najprv vyliečiť seba.
 • Sebaláska je najlepší spôsob, ako zdokonaliť sám seba. Tým, že vylepšujete seba, vylepšujete svoj svet. Pri práci v nemocnici Dr. Hew Len odovzdával všetko, s čím prišiel do styku, Božstvu a prosil aby sa to uvoľnilo. Vždy tomu veril a vždy to fungovalo. Pýtal sa sám seba: "Čo vnútri mňa spôsobilo, že som zapríčinil tento problém? A ako ten problém môžem v sebe napraviť? "
 • Všetko je naším zrkadlom a máme plnú zodpovednosť za nápravu všetkého, čo zažívame, a to zvnútra, prostredníctvom spojenia s Božstvom. Spôsobom nápravy bola pre Hew Lena jediná prostá veta "Milujem ťa" – smerovaná k Božstvu, ktoré možno tiež označiť ako Boh, Život, Vesmír či akýmkoľvek iným termínom vyjadrujúcim onú vyššiu kolektívnu silu.
 • Vedomá myseľ nie je schopná pojať všetko, čo sa deje: cez naše zmysly pretekajú každú sekundu milióny informácií. Ľudské vedomie ich ale dokáže spracovať maximálne štyridsať. Obrovské množstvo informácií sa zhustí a vytvorí jeden vedomý zážitok, ktorý potom prakticky žiadnu informáciu neobsahuje. Hew Lenova práca spočíva v očisťovaní seba samého. Tým, že očisťuje sám seba, čistí svet, lebo on je svet. Všetko vonku je obyčajnou projekciou a ilúziou.